Ceník

> Daňová evidence - účetní práce

Cena za položku1
10,- Kč2
Cena za položku( plátce DPH)
14,- Kč2

> Učetnictví - účetní práce

Cena za položku
20,-Kč
Cena za položku( plátce DPH)
24,-Kč
Uzávěrka včetně zpracování daň. přiznání a zákonem stanovených příloh
5000,-Kč

Přiznání k silniční dani
200-600,-Kč
Přiznání k DPH se čtvrtletním režimem
500,-Kč
Přiznání k DPH s měsíčním režimem
800,-Kč
Přiznání k dani z příjmu FO
1000-3000,-Kč
Zpracování prehledu na OSSZ a ZP
1000,-Kč
Poradenství
300,-Kč/hod

> Zaměstnanci

Zpracování mzdy a vedení agendy 1 zaměstnance
180,-Kč/měsíc
Při zpracování mezd nad 10 zaměstnanců
150/zaměstnanec + 500 za firmu
Vyučtování zaměstnancům včetně vyučtování pro FÚ
1000,-Kč

Zastupování na úřadech, kontrolách
300,-Kč/hod
Náhrady za použití vozu
6,-Kč/km

Na žádost klienta sestavíme individuální nabídku, která bude výhodná v rámci měsíční paušální sazby za naše služby.

V případě stanovení paušální úhrady bude cena dohodnuta na 3 měsíce a po této době bude vyúčtována dle skutečné kalkulace.


*Ceník služeb platný od 1.1.2008

1Položkou se rozumí každá položka na bank. výpise, faktura přijatá a vydaná, závazek, pohledávka a prvotní pokladní doklad

2Minimálně 1000,-Kc za měsíc

Powered
20-88-739 - počet návštěvníků stránek (den-týden-celkově) 2008 © ID PRESS - webdesign