Poradíme Vám, jak v souladu se zákony platit co nejméně.

PŘEHLED SLUŽEB

FLEXIBILITA NEJEN JAKO FRÁZE

JEDNORÁZOVÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

pro firmy a OSVČ, kterým vyhovuje zpracování dokladů 1x ročně. Zpravidla nemají zaměstnance a nejsou plátci DPH a ekonomické ukazatele si hlídají průběžně sami.

Smlouvou je sjednán rozsah služeb – ekomonické informace až po zpracování dodaných dokladů, není umožněna včasná daňová optimalizace.

Výhody:
– dostupnost ceny
– menší časová náročnost

ZPRACOVÁNÍ V SÍDLE NAŠÍ FIRMY S PERIODITOU 1X MĚSÍČNĚ ČI ČTVRTLETNĚ

pro drobné živnostníky, kteří nevlastní žádný účetní systém, ale chtějí či potřebují mít pravidelné informace o hospodaření, popř. požadují i další služby jako evidence závazků a pohledávek a jejich likvidace, evidence DPH, mzdy zaměstnanců atd.

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ PŘÍMO V SÍDLE KLIENTA

při zpracování není podmínka stejného SW, pravidelný osobní kontakt umožňuje operativně řešit vzniklé případy, cena se opět kromě množství dokladů odvíjí od četnosti smluvených návštěv. Pro firmy, které potřebují mít doklady stále ve firmě a chtějí mít informace ve svém účetním systému.

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ S IMPORTEM DAT

pro firmy, které vlastní či hodlají zakoupit licenci systému Pohoda. Pro klienty, kteří potřebují neustále pracovat v programu ( fakturace, sklady) a v požadovaných intervalech zašlou data a doklady k dalšímu zpracování a to prostřednictvím e.pošty či osobně.  Ekonomické informace dle četnosti zasílání záloh, aktuální data (dle četnosti zasílání záloh), možnost stále pracovat se všemi účetními údaji.